องค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว " มีเศรษฐกิจดี........ชุมชนเข้มแข็ง " " ความรู้ทันสมัย........ใฝ่ใจสุขภาพ " " การคมนาคม.........สะดวกปลอดภัย "
Tab content 1
Tab content 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว เลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 034-543037 โทรสาร 034- 543037 ต่อ 18

Monday : 11th. | Wai Niao Subdistrict Administrative Organization | Kanchanaburi | ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์